Date: 2023-12-30 15:37:39
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Shrnutí roku 2023
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: politika náboženství technologie
Desc: Co dodat?

Shrnutí roku 2023

Ukrajinská válka

Patrně jsme se dozvěděli vše, co jsme potřebovali vědět. Válka, pardon, SMO se táhne skoro 2 roky a výsledkem bude zřejmě nějaká forma patu. Nyní víme nebo je praděpodobné, že:

Je možné, že Rusko konflikt pojímá skutečně jako attrition warfare na základě více či méně oprávněné domněnky, že Západ nakonec přestane Ukrajinu podporovat. Tato představa není úplně mimo realitu, ale pokud se jí ruské elity řídí, pak jde o cynický přístup. Tíha této rádoby strategie dopadne na především na Donbas a jeho obyvatele. Samozřejmě plus zmařené životy a zdraví tisíců vojáků. Rusko pak může vyhlásit vítězství, ale bude to skutečné vítězství? Západní elity v této válce neztratily nic: vojáci NATO se bojových akcí oficiálně neúčastnili, země NATO zde zrecyklovaly zastaralou bojovou techniku, peněžní injekce do Ukrajiny budou splácet daňoví poplatníci a klín na dlouhou dobu (možná navždy) vražený mezi oba velké východní slovanské národy je z pohledu geopolitiky také jednoznačně ziskem pro Západ. Navíc může John Rambo na streamovacích platformách znovu likvidovat mužiky, nyní v rámci neoficiální pomoci chrabrým ukrajinským guerillám, podobně jako předtím mudžáhedínům v Afghánistánu. Příběhy o zločinném Rusku a mírumilovné Ukrajině budou součástí západního folkloru na další desítky let.

Někdo by mohl namítnout, že BRICS je nyní multipolární alternativou západního ekonomického a měnového monopolu. Nemyslím si. Některé země BRICS jako Indie nebo Brazílie sledují spíš svoje zájmy a hrajou na obě strany. Žádná z těchto zemí na tom není tak dobře, aby si mohla dovolit beztretně vzepřít GAE.

Volby v USA

Čekají nás příští rok, ale Donald Trump je opět ve hře a opět mu hází klacky pod nohy. Během roku čelil nejrůznější šikaně, soudním tahanicím a jedna z posledních zpráv říká, že Nejvyšší soud v Coloradu rozhodl, že Trump nemůže být v tomto státě na volebních lístcích, protože se zapojil do povstání proti Spojeným státům americkým. Co prosím? Zde samozřejmě naráží na 6. leden, onu nešťastnou demonstraci, kterou levice beze zbytku využila proti svým nepřátelům. O žádné povstání či vzpouru nešlo, ale ať už si o incidentu kdokoliv myslí cokoliv, u soudu by měly platit rozsudky a Trump z žádného pokusu o vzpouru, velezradu nebo cokoliv podobného usvědčen nebyl. Rozhodnutí je naprostá fraška a USA je banánová republika, kde vládne jakási podivná oligarchie.

Náboženství a spiritualita

Letos jsem se hodně soustředil na problém zla ve světě i uvnitř církve. Satanismus se má čile k světu, zatímco církev se zatím bez úspěchu snaží vymanit ze svého hippie období. Výsledkem je spirituální smrt Západu, to jediné, co v tuto chvíli skutečně ohrožuje naši existenci, neboť ostatní světové velmoci se potýkají s víceméně podobnými problémy a nejsou pro Západ vážnou hrozbou ve smyslu vojenském, ani politickém, ať už slyšíme cokoliv o BRICS, multipolárním světě apod.

Cionciho hypotéza mne zanechává vcelku chladným. Andrea Cionci se však snaží upoutat svými aktivitami pozornost: kniha, petice s 11 500 podpisy za první týden, otevřené dopisy na všechny strany. Papež Benedikt XVI. je téměř rok po smrti a Cionci usiluje o to, aby některý ze starších kardinálů řekl „papež zemřel, Petrův stolec je prázdný, pojďme zvolit nového“ a Bergogliovo údajné antipapežství se stane minulostí. Nikdo z kardinálů se k tomu pochopitelně nemá.

Cioncimu se možná podařilo odhalit arcibiskupa Viganò jako možného korupčníka a falešného disidenta. Zatímco Viganò hlasitě kritizuje papeže Františka a vlastně všechny moderní papeže po 2VK jako heretiky, ve skutečnosti proti němu nic nepodniká a je podezření, že jím vybírané prostředky na pomoc řádovým sestrám se zatím nedostaly na požadované místo. Ale také může jít o Cionciho stihomam, protože Viganò okázale ignoruje Cionciho snahy. Je však opravdu podezřelé a tady s Cioncim souhlasím, proč Viganò a ostatní čelní postavy amerického tradicionalistického hnutí nebo třeba FSSPX, všechno prý úhlavní nepřátelé Bergoglia a jeho modernistické mafie, dělají, že Cionci neexistuje? Přitom by jeho práci měli považovat za dar z nebes!

Zastávka u BSD

OpenBSD prošlo za letošní rok 2 standardními vývojářskými cykly bez závažných (z mého pohledu bez vůbec žádných) problémů a stále zůstává mým hlavním OS na desktopu i serveru. Pro mé skromné účely bohatě postačuje. Letos jsem navíc na radu kolegy z triapul.cz osekal SW třetích stran, alespoň při generování tohoto blogu. Takže tento text, milý čtenáři, čteš jen a pouze díky OpenBSD, kde vzniká, kde je generováno HTML a kde se provádí rsync na server, odkud je servírován světu.

Práce stále není definitivně hotová a to mě hněte, ale ne natolik, abych se hecnul a konečně dodělal vše, co potřebuji. Např. gemini server jsem uložil k ledu, dosud jsem nezprovoznil sekci Download a některé další věci, které jsem měl v plánu. Doufal jsem, že o Vánocích některé z těchto skluzů doženu, ale nakonec se musím zabývat důležitějšími věcmi.

FreeBSD u mne běží všude tam, kde potřebuju větší rychlost, multimédia a spolupráci s Windows. Koncem roku se dočkalo nového hlavního releasu FreeBSD 14. Podle testů je znatelně rychlejší než předchozí verze 13.2. V praxi zatím neověřeno, neboť jsem dosud neupgradoval. Nicméně mé stroje jsou zastaralé (záměrně) a potřeby mé rodiny v oblasti multimédií nejsou nijak přehnané, proto nečekám, že zaregistruju nějakou zásadní změnu. Chlapci GaryH a Robonuggie, youtube specialisti na FreeBSD, si novou verzi pochvalují. Nutno ovšem podotknout, že jejich „recenze“ jsou spíše dojmovky a nikoliv skutečně seriózní pokusy o prověření nového OS.

Takže dalším plánem na příští rok je upgrade FreeBSD.

EOF