Date: 2023-10-07 23:28:26
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Masculinity Among Madness
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: civilizace psychologie politika spiritualita
Desc: Dokaž, že jsi muž, Nicku Cartere! Nebo nejsi?

Masculinity Among Madness

Jméno Ryan Landry není v reakcionářských kruzích neznámé. Pamatuju, že blogoval pod pseudonymem Son of the Brock Landers. Pak psal pro internetové magazíny a dokonce byl šéfredaktorem Social Matter, než tento magazín skončil jako mnoho dalších na smetišti dějin.

Je to už pár let, co kniha vyšla a, přiznám se, co jsem si ji koupil. Býval jsem lačným čtenářem, ale ta doba je dávno pryč. Došlo to tak daleko, že jsem knihy přestal téměř číst. Rozhodl jsem se, že se to musí změnit. Pryč z internetu a zpět ke knihám. Volba padla na Masculinity Among Madness. Důvod je prostý a přízemní, kniha je poměrně krátká. Není to ani téma, které by mě dnes příliš zajímalo.

Předmluvu napsal BAP (Bronze Age Pervert) a tak se nabízí srovnání s Broze Age Mindset, o které jsem tu už psal. Nutno říci, že BAP je zajímavější autor, ač s ním v mnohém nesouhlasím, narozdíl od Landryho.

Landryho knížka by se dala popsat jako strukturovaný životopis muže, jaký by měl být. Landry se kapitolu po kapitole zabývá tím, co by muž měl dělat, aby splnil, co našemu pohlaví ukládá příroda a Stvořitel. A na to se nyní podíváme. Proč? Až se jednou ohlédneme nazpět, abychom nemuseli konstatovat, že jsme vzácný čas utratili nepodstatnými věcmi.

Mládí

Je důležité si stanovit cíle a sledovat jejich plnění. Nemělo by jít o materiální cíle, nýbrž v oblasti poznání a seberozvoje. Stačí jednoduchý seznam, který má člověk každý den na očích. To může někomu připadat úsměvné, jde o tak trochu americký přístup, ale faktem je, že je lepší se porovnávat vůči stanoveným cílům než vůči ostatním lidem.

Poznání vyžaduje naslouchání těm, kdo dosáhli určitého mistrovství. Mladík potřebuje učitele, neboť muži se neučí mluvením (to je pro ženy). Muž vidí a jedná, reaguje. Učí se praxí a opakováním. Kdo se někdy učil bojovému umění, ví, o čem je řeč. Proto je klíčová volba učitele. Jeho osobnost a zda je to, co učí, prověření časem.

K mládí také patří dozvědět se něco o svém jménu, rodu a jeho tradicích. Totéž platí o národě, ze kterého člověk pochází. Lidové mýty jsou dobrým protilékem na současnou pakulturu.

Pokrm duše

Je důležité studovat. Ne proto, aby se člověk stal intelektuálem. Pro poznání samotné. Čtení, přemítání o přečteném, učení nechť je součástí denní rutiny. Vedlejším efektem je zklidnění tempa, odpojení se rychlého toku moderního života.

Co studovat? Matematiku, jazyky, historii. Vytvářet procesy, systémy myšlení, jak přistupovat k problémům. To je aplikace poznaného. Člověk zjistí, jak sám funguje, jak fungují ostatní, vynoří se vzorce života.

Landry doporučuje neschovávat se se svým poznáním. Sdílet ho, příkladem mohou být čtenářské kroužky, skupiny lidí, kde lze probrat různá témata.

A těla

Muž, který není fyzicky zdatný, není poloviční muž. Je to jen čtvrt muže. Zdatnost je u muže nezbytný předpoklad, základ. Chození do posilovny je vcelku populární mezi disidentskou pravicí, ale na získání a udržení kondice není posilovna nutná. Kliky, dřepy, přitahovačky, prkno jsou spolehlivý základ. Švihadlo pro vytrvalost.

K tomu dodávám, že weight-lifting buduje sílu, která je vnější, křehká a v jistém směru povrchní. V praxi, v aplikované činnosti se tělo musí přizpůsobit novým podmínkám. A hlavně vybudovat vnitřní sílu. V bojových uměních se mluví o síle šlach v opozici k síle svalů, která se vyčerpá a tělo se rychle unaví.

Boj

Trénujeme, abychom bojovali. Muži brání své teritorium, své blízké, svou čest a sebe.

Moderní muži spoléhají na autority, které ale nejednají v našem zájmu. Nikdo nás nepřijde zachránit.

Civilizovaný svět okradl muže o příležitost ukázat svou čestnou stránku.

Není dobré odevzdávat svou moc třetím osobám. Spoj se s podobně smýšlejícími a vybuduj kolem sebe svou vlastní (malou) říši, říká Landry.

Duch

Život je tajemství. Člověk je součástí řetězu lidí, který se táhne z minulosti do budoucnosti. Kdo nectí svou rodinu, své předky, nezná své místo v životě. Proto je nutné ctít náboženství předků. Spojuje nás to s těmi, co tu byli před námi, i se samotným zdrojem života. Tomu by měl odpovídat i domov.

Landry zřejmě věří v Boha, ale nejsem si jist, zda se hlásí k nějaké denominaci. V této kapitole zní jako konfucián, ale jeho kritika současného nenáboženského pojetí duchovnosti je na místě. Parafrázuji:

Lidé, co tvrdí, že jsou duchovní, ale ne náboženští, jsou prázdní. Snaží se vyhnout prázdnotě ateismu, nechtějí být bez duše. A tak si kupují duchovní zážitek u gurua v Indii za 2000 USD. Kupují si zkušenost a selfíčka, která pak mohou ukazovat svým známým.

Landry mluví o tom, že neschopnost držet se víry předků vede k uctívání vlastního já. Meditace má i praktický dopad, větší duchapřítomnost a soustředěnost, což vede k prozíravosti a praktické inteligenci. U Řeků známo jako fronésis, ve středověku jako prudentia.

Umění a řemeslo

Umění je důležitou součástí života. Moderna vnesla do umění stejný zmatek jako do ostatních oblastí lidské činnosti. Nicméně my pořád poznáme rozdíl mezi krásou a ošklivostí, formou a chaosem.

Scholastici by řekli, že krása je objektivní. Subjektivní je pouze estetický vkus a ten je nutné cvičit. Začít lze u dobrého tradičního umění.

Moderní člověk také neumí pracovat rukama. Ruční práce outsourcuje. Proto Landry doporučuje, aby měl muž nějakého koníčka a byl schopen zacházet s domácími pracovními nástroji. A když má štěstí, může se od někoho z rodiny učit řemeslo.

Střední věk

Zkušený muž ovládá své emoce. Nutná podmínka pro to stát se lídrem. Ovládání neznamená potlačování. Od zkušeného muže se očekává výdrž, nejen pasivní, ale i aktivní. Setrvalost v návycích a požadavcích.

Ke střednímu věku patří manželství. Nejprve by si člověk měl ujasnit, zda povede život svobodného mládence či otce rodiny. Rodinný život je nutné plánovat a správně si vybrat manželku. Landry nabízí pár rad z manosféry, jak ulovit tu správnou ženu, ale do hlubších úvah nezabíhá.

Pak přijdou děti. Ty je třeba vést, vychovávat. Hrát si s nimi, znát jejich kamarády a jejich rodiče. Odstřihnout ty, co pro ně nejsou vhodní. Regulovat jejich přístup k médiím a mít pod kontrolou, jak je jim podáván svět. Nevzdávat se své rodičovské autority.

Děti jednou dospějou a možná nás, své rodiče překonají. To je dobře. Pro dospělé děti už nejsem pouze otec, jsem muž, starý muž. Jak si mě budou pamatovat, až odejdu z tohoto světa? Nastartoval jsem nebo udržel nějakou tradici, která potrvá po generace? Je vidět, že Landry je otcem.

Lov

Landry považuje lov za tradici hodnou obnovení. Lov je dnes v těžké nemilosti rádoby enviromentalistů, ale skutečnost je taková, že lov v horách učí skutečnou úctu k životnímu prostředí.

Rétorika

Pokud chceš inspirovat ostatní, v dnešním světě je nutné vypadat dobře a dobře mluvit. Tato kapitola se zabývá tím, jak se stát solidním rétorem.

Männerbundes

Výraz männerbund, podobně jako arabský výraz asabiyyah vyjadřuje úzkou soudržnost mužů v rámci nějakého společenství, např. kmene, která je nutná pro přežití v nelítostném vesmíru. Muž takto svět vidí, protože se pohybuje venku. Pro ženu je svět bezpečné místo, neboť se pohybuje v té části, která je zabezpečená mužskými aktivitami.

Moderní stát se snaží mužská společenství rozbíjet, protože jediný dovolený männerbund je liberální elita, jejíž členové smějí držet při sobě, zatímco ostatní männerbundes jsou nevítané. Liberálové neváhají použít ozbrojených sil státu k rozbití konkurenčních skupin.

Přítomnost žen v mužských společenstvích je nežádoucí. Vede k tomu, že se někteří mužové snaží ženu potěšit. Takoví už nejsou mužem, jehož cílem je hledat pravdu a mít intimní vztah s krutým univerzem. Skutečný muž si chce sáhnout na dno, chce boj, protože ten ho definuje.

Proto je nutné kultivovat mužské ctnosti jako čest, agresivitu, riskování. Dnešní muži si vymýšlejí slabosti a nemoci, které nejsou skutečné, nýbrž pouhé symptomy nedostatku aktivity a života bez výzev. Potřebují někoho, aby je probudil. Proto jsou ochotni zaplatit dlouhé peníze bývalému mariňákovi, aby je proháněl po buzerplace.

Ne!

Naučte se říkat ne! Nelze stále dělat kompromisy. Za člověkem pak zůstávají rozmazlené ženy i děti.

Stáří

Je doba, kdy muž sklízí ovoce svého života. Žili jsme dobře? Jsou muži, jejichž síla neprošla ohněm nebo při testu selhali. Navenek mají všechny znaky skutečného muže, ale jsou méně, než se zdají být.

Otce nelze nahradit. Svobodné matky, které tvrdí, že jsou svým dětem matkami i otci, postrádají soudnost a zasluhují výsměch.

Hodnocení

Dobrý pokus, ale ne zas tak dobrý. Je to takové shrnutí, všeobecný návod. Sám Landry tvrdí, že mu nešlo o seznam, který si má čtenář oškrtat, protože to znamená, že neprošel testem. Prošel Landry testem? Přemýšlím o tom, jak by tuto knížku nebo alespoň některé její pasáže napsal jako stařec, který prošel všemi těmito bitvami úspěšně či nikoliv a nyní o nich podává zprávu. Není to vůbec špatná knížka, méně čtivá než BAPova, jak už jsem zmínil, ale toto je asi největší výtka, kterou vůči ní mám.

EOF