Date: 2023-04-06 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Nesmiřitelné rozdíly
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: politika právo svoboda
Desc: Kterak nelze žít s levičáky pod jednou, neutrální střechou.

Nesmiřitelné rozdíly

Nedávno jsem narazil na tento text, kde autor, italský vývojář přestal spolupracovat na platformě, která umožnila lidem sdílet alternativní pohledy na realitu. Uvědomil si, že tuto platformu využívají hlavně konspirační teoretici a pravičáci všeho druhu a že tímto způsobem ohrožují a podrývají demokratický systém, ve kterém žijeme, a protože se považuje za morálního člověka, nemůže dál na tomto projektu participovat.

Navzdory tomu, že je ten člověk levičák a naprostý konformista, naprostou pravdu.

O záludnostech tzv. svobody slova jsem psal. V prvé řadě je třeba vypnout binární myšlení. Jakože svoboda je nebo není. Je zjevné, že ne všechno může být dovoleno veřejně publikovat, sdílet apod. Jedna ze lží současné liberální demokracie je vytváření iluze, že žijeme ve svobodné společnosti. Ne, tato společnost je svobodná pouze pro lidi, co sdílejí stejný liberálně demokratický světonázor. Ostatní mají prostě smůlu.

Rozdíl mezi mnou a italským programátorem je hluboký. Takový, že možná znemožňuje, abychom žili pod jednou střechou. Jeho světonázor v současnosti převládá a důvod, proč ještě bloguji, spočívá v bezvýznamnosti tohoto blogu. Buď o mě nevědí nebo vědí, že ode mne žádná (kontra)revoluce nehrozí. Ti, co měli mnoho následovníků na sociálních sítích, takové štěstí neměli. Nejsem příznivcem tohoto režimu, ale nikoliv kvůli tomu, že někoho zabanoval. Zítra se to může stát i mě. Vím, že žádný režim si nemůže dovolit svobodu slova, jak si představují liberálové (v našem prostředí se říká prostě demokraté). Od italského vývojáře je docela poctivé, že tuto skutečnost bez obalu přiznává.

Je-li tato doba něčím významná, tak tím, že padá jakékoli předstírání a masky. A že se rozdíly mezi my a oni prohlubují. Až k bodu, kdy bude syn proti otci, jak praví evangelium. Zatím jsem to já, kdo musí slevit ze svých zásad a žít na nepřátelském území takříkajíc v přestrojení. A modlit se, aby jednou nastal pravý opak.

Je dobře, že se iluze o svobodě pomalu vytrácejí. Svoboda je důležitá a do určité míry i nepostradatelná, ale pravda je důležitější a nepostradatelnější. Problém současného režimu je v tom, čemu věří, co propaguje, nikoliv v nedostatku svobody, dokonce ani v určitém pokrytectví, kterého se dopouští. Nemám tento režim v lásce, protože je založený na lži a lži šíří.

EOF