Date: 2022-06-05 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Virová mánie
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: medicína věda knihy
Desc: Křest knihy pojednávající o závažném omylu medicíny.

Virová mánie

Už nějakou dobu sleduju práci spolku Resetheus, asi nejhlasitějšího „popírače“ existence viru SARS-CoV2 v české kotlince.

Nedávno vydali knihu Virová mánie, jejíž křest se konal 29. 5. 2022. Křest byl součástí setkání a besedy s autory, jimiž jsou na prvním místě německý novinář Torsten Engelbrecht a lékař dr. Klaus Köhnlein, dále novozélandská lékařka dr. Samantha Bailey a konečně italský mikrobiolog dr. Stefano Scoglio. Engelbrecht a Köhnlein mají celý projekt na svědomí, Bailey a Scoglio přispěli do opakovaných vydání této knihy.

Knihu mám přečtenou zhruba z poloviny, takže se zatím nehodlám vyjadřovat k jejímu obsahu. Budu se zde pouze zaobírat setkáním s autory.

Dojmy z akce

Události, která se odehrála v klubu Lávka v Praze, se zúčastnilo asi 100 až 200 lidí. Organizace byla vcelku dobrá, byť překlad malinko skřípal, ale jak čas běžel i to se postupně vylepšilo. Bylo vidět, že ani autoři, ani Kamala, PR tvář spolku Resetheus, která překládala, nejsou příliš zvyklí na komunikaci s cizím obecenstvem. Mě to bylo ze zřejmých důvodů vcelku jedno.

Hosté odpovídali k věci a vždy se snažili reagovat na dotazy publika konstruktivně, byť to někdy bylo těžké. Pokud jde o publikum, to se dle mého soudu skládalo spíše z kontrariánů všeho druhu, posluchačů alternativních médií i jejich autorů. Biologů a zejména virologů zde mnoho nebylo, soudě podle dotazů a reakcí.

Vlastně bych se měl cítit jako mezi svými, neboť se s těmito lidmi v mnoha ohledech shodnu či jsme alespoň na stejné straně barikády. Nicméně, některé z alternativních médií jsem viděl, když s nimi Kamala dělala rozhovory a videa se následně objevila na stránkách Resethea. Velký dojem na mě neudělala, neboť se příliš neliší od Hájkova Protiproudu, který svého času také hostil i alternativní experty na zdraví. Jak jsem už psal jinde (viz níže), konspirace nelze vyloučit, ale jen ignorant může mít pocit, že do sebe vše zapadá, když se dočte, Klaus Schwab a hoši z Davosu zase někde kujou pikle. Konspirační teorie nenabízí žádné skutečné vysvětlení, ani žádnou skutečnou alternativu, ale o tom snad někdy jindy.

Beseda s autory

Torsten a dr. Klaus na mne působili poněkud unaveným dojmem, ale bylo zajímavé vyslechnout jejich příběhy, jak se ocitli mezi popírači standardní medicínské teorie a odpůrci vakcinace. Mnohé z toho, co známe z doby covidové, zažili už lidé za „epidemie“ AIDS. Celá habaďůra začala už tehdy a Covid byl pouhým opakováním ve velkém měřítku. Dr. Köhnlein vyprávěl, jak se jeho pacienti, kteří se léčili na problémy s imunitou se přes noc změnili na HIV pozitivní, vysoce nebezpečné pro své okolí.

Okouzlující Samantha Bailey z Nového Zélandu nepřiletěla, ale poslala alespoň video pozdrav, takže jsme nepřišli o její neopakovatelný úsměv.

Nekorunovaným králem odpoledne se stal energický dr. Stefano, jeden z nominovaných na Nobelovu cenu za medicínu v roce 2018. I on se díky svému proticovidovému a protivakcinašnímu postoji dočkal zrušení financování svého výzkumu. To jen na okraj, aby bylo zřejmé, jak funguje svoboda vědeckého výzkumu.

Každopádně dr. Scoglio uvedl, kromě svých peripetií, také hromadu poznatků, které doplnily, co už jsem znal. Nepamatuju si zdaleka vše, co říkal, bylo toho hodně, ale pokusím se zde uvést alespoň něco. Za nedostatky se omlouvám předem.

Svět podle Scoglia

Na začátku mluvil dr. Stefano o tom, jak se ve virologii nedodržují Kochovy postuláty, jež jsou pouze logickou formalizací procesu, jak prokázat existenci a funkci mikroorganismů. To není nic nového pod sluncem. Nicméně podle Scogliova vlastního výzkumu není rozdíl mezi viry a exozomy. Exozomy jsou částice, které vzniknou po rozpadu buňky. Nemají žádnou schopnost infikovat jiný organismus. Mají-li nějakou funkci, pak jde o funkci předávání informací. Scoglio se domnívá, že exozomy jsou mikrozymy Antoina Bechampa a Gastona Naessanse, tedy jakési základní stavební kameny života. Viry tedy neexistují nebo přinejmenším namohou způsobit nákazu.

Scoglio zatím neprokázal, nicméně se k tomuto názoru postupně stále více kloní, že ani bakterie nezpůsobují onemocnění. Jako příklad uvedl bakterii, která údajně způsobuje určitou plicní chorobu (nejsem si jist, zda šlo o zápal plic nebo něco jiného) a které údajně extrahují železo z buněk, čímž dochází k jejich ničení. Scoglio zjistil, že tito mikrobi vážou železo z mezibuněčného prostoru, což je naopak pozitivní proces.

Pak se dlouze rozhovořil o vlně vakcinace, která proběhla v Číně v prosinci roku 2019. Jedno z prvních míst, kde vakcinace proběhla, bylo dnes již legendární město Wuhan. K podobné vakcinační vlně došlo i v severní Itálii, právě tam, kde údajný Covid řádil nejvíce. Podle Scoglia jsou vakcíny spíš příčinou než ochranou proti Covidu. V Číně šlo o vakcínu proti SARS-CoV1, v Itálii to snad byly nějaké sezónní vakcíny proti chřipce. Každopádně jde o víc než pouhou souhru náhod.

Další problematická věc je léčba, kdy doporučovaný covidový protokol obsahoval léky potlačující imunitu (stejně jako v 80tých letech v případě AIDS), rozhodně nic, čím by lékaři léčili normální chřipku. Byly použity i jiné preparáty, které zabíjely, a v současné době prý v Itálii probíhá soud s šéfem jisté kliniky, kde pacientům nad 80 let podávali lék způsobující umělé kóma, při němž lidé hromadně umírali. A v neposlední řadě k mnohým umrtím došlo špatným používáním kyslíkových přístrojů, kdy pacienti dostávali až dvojnásobné množství kyslíku, než se doporučuje, což působilo srážení krve s následkem smrti.

To zní, jakože jsou lékaři největší zabijáci, a možná že to tak je, neboť v roce 1947, když holandští lékaři rok stávkovali, úmrtnost klesla o 60%. I tuto statistiku zmínil Scoglio. To není argument proti existenci zdravotnického personálu, pouze podpora pro tvrzení, že medicína patrně nemá správnou představu o tom, co je nemoc, jak vzniká a jak jí lze vyléčit.

Nějaký čas se dr. Stefano věnoval i vakcínám a jejich (ne)bezpečnosti a uvedl, že děti do 3 let neumí ze svého těla vylučovat těžké kovy. A protože se při výrobě do vakcín přidává adjuvant, látka na spuštění imunitní reakce v těle, kterou bývá hliník, při plné vakcinaci dětí někdy v roce a půl mají batolata v těle tolik hliníku, jehož se jejich tělo neodkáže zbavit, že to dostatečně vysvětluje některé, jinak těžko vysvětlitelné nemoci u dětí, jako je autismus, ADHD či dokonce rakovina. Rakovina u čtyřletého dítěte!

Finanční krize

Ke konci se dr. Scoglio, zřejmě vyprovokován zjevně konspiračními dotazy z publika, pustil do vysvětlování možných příčin podvodu zvaného Covid 19, kterou vidí ve snaze zabránit nové a obrovské finanční krizi způsobené nadměrným vytvářením peněz evropskou a americkou centrální bankou. Podle něj je finanční sektor v těžké krizi a jejímu provalení mělo zabránit částečné uzavření či zaškrcení ekonomiky během pandemie. Beru tyto teorie s rezervou, neboť Scoglio není ekonom, ani odborník na bankovnictví.

Nicméně také nejsem přesvědčen, že současná inflace je způsobená výhradně sankcemi proti Putinovi.

Zde ukončím své vzpomínání na dr. Scoglia, který se mi jinak velmi zamlouval. Škoda, že příliš nepublikuje na internetu v angličtině. V porovnání s ostatními „popírači“ existence virů, které jsem dosud poznal (Bailey, Kaufman, Cowan, Lanka) mi zatím připadal jako člověk, který stojí oběma nohama na zemi. Zdá se, že neočekává příchod nového věku duchovního probuzení (podle esoteriků Vodnáře, podle heretika Jáchyma z Fiore Ducha Svatého) a změna paradigmatu pro něj znamená změnu paradigmatu zdravotnického systému, ke kterému patrně nedojde, dokud bude existovat systém, jenž ho financuje. Snad je to tím, že jsa vzdělán v oboru filozofie, nešermuje s pojmy jako paradigma tak bezmyšlenkovitě.

EOF