Date: 2022-03-24 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Konspirační teorie
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: konspirace propaganda věda revizionismus
Desc: Jak se stát konspiračním teoretikem?

Konspirační teorie

V kruhu rodinném i jinde mě patrně považují za konspiračního teoretika. Nevěřím totiž oficiální mediální linii, pokud jde o válku na Ukrajině, Covid 19, vakcinaci spoustu jiných věcí. Velmi živá debata, až hádka se rozproudí pokaždé, když kontruju nějakým alternativním vysvětlením toho, co se aktuálně děje.

Jak se stalo, že jsem se ocitl mimo mainstream?

Velice jednoduše. Prvním krokem je přestat se dívat na televizi, ale to v mém případě nebylo to první, co jsem udělal.

Fyzika a UFO

Můj děda rád vykládal o teorii relativity a paradoxu dvojčat, což na nějaký čas propudilo můj zájem o fyziku. Tak jsem dozvěděl o Velkém třesu či kvantové mechanice. Později, po revoluci, u nás vyšla kniha Velký třesk překonán. Její autor, astrofyzik předkládal laickému čtenářstvu alternativní teorii vzniku vesmíru. Díky tomu jsem si uvědomil, že existuje cosi jako disidentská věda, kterou oficiální věda nálepkuje pseudověda.

Příkladem skutečné pseudovědy je dílo Erika von Däniken, jehož měl děda též v oblibě. Zhltal jsem prastaré vydání Vzpomínek na budoucnost a poté i všechna vydaná Tušení dalšího záhadologa Ludvíka Součka. Däniken nebyl žádný vědec (ani se za něho nepovažoval), ale jeho knihy byly zábavné. Souček šel víc do hloubky, ale jeho knihy byly poplatné režimu. Každopádně jsem nyní věděl, že oficiální archeologie má spoustu slabých míst a že existuje něco jako alternativní archeologie.

Konverze

Komunisté i jejich osvícení odpůrci se shodli na tom, že to nejhorší, co nás Čechy a celou Evropu potkalo, bylo katolické křesťanství. Katolíci nás po staletí udržovali v porobě a temnotě, bránili rozvoji věd a kultury, upálili mistra Jana Husa a Giordana Bruna a 9 milionů čarodějnic a taky se nemyli. To přece ví každý.

Po své konverzi jsem se začal zajímat o teologii, historii církve a o všechna kontroverzní témata, která jsem sám ještě jako bezvěrec katolíkům vyčítal. Ukázalo se, že většina těchto věcí se odehrála jinak, než jsem se učil a než se říkalo. Skutečnost je téměř opačná všeobecně zažité představě.

Katolická církev vybudovala to, čemu říkáme Západní civilizace. Nejenže uchovala poznání starověku, ale ještě ho rozšířila. Položila základy všech moderních vymožeností, vědy, techniky, ekonomiky, právních a procesních zásad, včetně lidských práv, kterými se Evropa liší od zbytku světa. To je zcela zjevné každému, jehož ponětí o historii jde jen trochu nad rámec komunistické a jiné propagandy.

Když se ukázalo, že tak všeobecné přesvědčení může být na hony vzdálené pravdě, ani jiné věci, které považujeme za jasné či jisté, nemusí být pravdivé. Moderní doba je unikátní nejen v tom, jak četné a přístupné jsou informace, ale také v tom, jak snadné je skutečnost zakrýt lží a propagandou.

Pomalu mi to začalo docházet.

Politická filozofie

Čím déle v naší zemi trvala demokracie, tím více mi bylo jasné, že něco není v pořádku. Nějak mi unikala spojnice mezi bohatstvím a spořádaností západních zemí a demokracií. Jakoby bohatství a spořádanost existovaly spíš navzdory demokracii, ačkoliv se stále mluvilo o opaku. To bylo někdy před krizí v roce 2008.

Moje politické postoje se přesunuly k libertariánství a posléze (po konverzi) k monarchismu, ale ten pravý redpill moment přišel až mnohem později. Mezitím jsem se poučil o tom, jak fungovaly starověké a středověké společnosti a v jakých ohledech bylo jejich pojetí vlády realističtější než naše současné. Nakonec jsem zakotvil u konzervatismu trůnu a oltáře, hochkonzervatismu starého typu, který má jen málo společného s konzervatismem současným.

Přesto jsem byl stále naivní. Věděl jsem o potlačování svobod v USA a jinde, ale pořád jsem byl ochoten považovat tyto věci za excesy radikálů. Neuvědomoval jsem si, jak hluboko je politická korektnost zakořeněná.

Volby

Pak přišly americké prezidentské volby 2020. Skutečným vítězem voleb byl bezesporu Donald Trump, nejvíce nenáviděná postava americké politiky, neboť si dovolil říci, že Amerika není pouhá myšlenka a Američané jsou skutečný národ.

Takřka v přímém přenosu bylo možné sledovat, jak všechna tzv. svobodná média sledují stranickou linii a jakýkoliv odklon od této linie byl nálepkován jako spiklenecká teorie.

Vše vyvrcholilo 6. lednem a známým proniknutím Trumpových příznivců do Kapitolu, což bylo jednoznačně interpretováno jako pokus o puč, ačkoliv existoval dostatek materiálu, který ukazoval, že tito lidé tam byli dovnitř vpuštěni a že se nechovali nijak násilně.

Pokud by média skutečně byla hlídacím psem demokracie, pak tzv. investigativní novináři měli dostatek podkladů ke zpochybnění oficiálního narativu. Nic takového se nestalo. Média možná jsou hlídacím psem demokracie, ale nikoliv svobody.

Toto pro mě byl zlomový bod a konečný redpill moment.

Covid

Tou dobou už se rozbíhal Covid a 2 roky omezování svobod stylem, ke kterému se neodhodlali ani komunisté. Kdo kdy viděl zavřené hospody?

Pandemie, nebo jak někteří říkají „plandemie“ (osobně dávám přednost výrazu „pandemonie“) trvala dost dlouho (stále trvá) na to, aby vyšla najevo fakta, která ukázala, jak naprosto nepodložená byla opatření, jež uniformě zavedly takřka všechny vlády svobodného světa.

Nejde jen o to, že lockdowny, respirátory a social distancing nefungovaly, nýbrž o tvrdovhlavost vlád, které je prosazovaly a naprostou podřízenost médií oficiálnímu narativu. Skoro to vypadalo, že média narativ nastavují a vlády se ho pak drží. Ať je to, jak chce, naše elity (vládní organizace, média a akademické instituce) jsou ve svých aktivitách a nahlížení na svět jednotné. Rozdílnost názorů je pouze kosmetická, disent je tvrdě potlačován jako pavěda nebo konspirační teorie. Totalitní technokracie jak z učebnice.

Je zjevné, že celá pandemie a opatření proti ní, zejména vakcinace, jsou v zájmu farmaceutické lobby a pokud by svoboda slova a média fungovaly tak, jak nám říkali, že fungovat mají, veřejnosti by byl prezentován zcela jiný obrázek. Investigativní novináři z pohádek pro naivní by měli žně.

Mimochodem, je ironické, že americká FDA a CDC mají větší moc, než americká administrativa, neboť jejich doporučením se řídily i země, jež nejsou euroatlantickému bloku přátelsky nakloněné.

Ukrajina a jiné pohádky

To všechno jsou důvody, proč oficiální zpravodajské linii, pokud jde o Ukrajinu. Lze tu pozorovat stejný modus operandi, disidenti jsou tentokrát nálepkováni jako ruští špióni šířící propagandu Kremlu.

To samozřejmě neznamená, že žádná propagada Kremlu neexistuje. Znamená to pouze, že jsme pod vlivem propagandy GAE (Global American Empire). A tato propaganda zde je, aby zakryla nepříliš pěknou realitu.

Velká výměna

Eric Zemmour je jedním z francouzských prezidentských kandidátů a doufejme, že i budoucím prezidentem. Jeho kampaň je postavená na tématu Velké výměny.

Velká výměna čili Le Grand Replacement je termín označující postupné nahrazení původního evropského obyvatelstva přistěhovalci. Tento trend je v zemích, jako je Francie, zcela zřetelný a jen zaslepenec může popírat realitu, ktrerou vidí před sebou.

To je ostatně důvod, proč současný francouzský prezident Emanuel Macron říká, že…

…neexistuje francouzská kultura, existuje jenom kultura ve Francii a ta je multikulturní.

Stejný proces probíhá ve Spojených státech, kde se běloši nedávno stali největší minoritou.

Volný pohyb pracovních sil je jedním z principů, na kterém je postavena EU. Mísení obyvatelstva ředí národní identitu, oslabuje národní vlády a pomáhá vytvořit globální mocnost. Oslabení národního cítění jako prostředek k redukci xenofobie a následně i válečných konfliktů mezi národy jako argument pro mísení obyvatelstva neobstojí, neboť animozity se tímto pouze přesouvají na lokální úroveň. Navíc agresivita není výlučný produkt národního vědomí.

A to není zdaleka jediný problematický proces.

Např. současné digitální technologie umožňují téměř dokonalou kontrolu nad obyvatelstvem. Čína je v tomto ohledu nejdál a naše elity slintají při pohledu na velkého východního bratra. Proto pozor na projekty digitální měny. Díky ní lze kohokoliv odstřihnout od vlastních úspor, jakmile se stane režimu nepohodlným.

Cílem je samozřejmě naše dobro, jak jinak! Abychom si neublížili, abychom se nestresovali atd. Kult zdravotnické a sociální péče je další příklad. Zdraví se stává jakýmsi luxusním a pomalu neznámým stavem, o který je třeba pečovat v rámci preventivní medicíny. Jde o velmi výnosný byznys, neboť farmaceutické firmy mohou prodávat své kouzelné lektvary. Že mají vedlejší účinky? Nevadí, alespoň existuje důvod pro vývoj dalších preparátů.

Je naivní si myslet, že nás demokracie před tím vším ochrání. Systém už byl dávno hacknut. Veřejná kontrola nad vládou neexistuje nebo je velmi slabá. Osobně pochybuju, že tento mechanismus vůbec kdy fungoval. Dřívější opatrnost elit vyplývala spíš z pozůstatků křesťanského vlivu na osobní i společenské úrovni a z nedostatečného rozšíření distrakčních technologií.

Neuvěřitelné?

Nezapomínejme, jak lhal prezident Bush o zbraních hromadného ničení v Iráku. Nebo jak lhal prezident Johnson o Tonkinském zálivu, což vyústilo v americké angažmá ve Vietnamu. Nebo prezident Roosevelt, když potřeboval zatáhnout Spojené státy do války s nacistickým Německem.

Proč by tedy nelhal Fauci o SARS-CoV2, když lhal už před 30 lety v souvislosti s údajným virem HIV? Koneckonců lhaní má ve virologii dlouhou tradici: samotný zakladatel virologie, Louis Pasteur byl podvodník a plagiátor. Nebo proč by nelhal třeba Zelenský, málem kandidát na Nobelovu cenu míru snažící se zatáhnout NATO do třetí světové války? Putin je autoritář, ten ani pravdu říkat nemůže, že? A co Biden, Demokrat nebo jeho syn Hunter, ten by přece nelhal. Podezřelý laptop určitě nebyl jeho a o stamilionech dolarů z Ukrajiny taky nic vědět nemůže.

Budoucí historikové možná jednou prohlasí 20. a 21. století za prolhaná století.

Existuje spiknutí?

Je v podstatě jedno, zda je odpověď na tuto otázku kladná či záporná.

Existenci spiknutí určitých osob samozřejmě nelze zcela vyloučit. Jak se říká:

I když je člověk paranoidní, stejně ho můžou sledovat.

Populární jsou zednáři, sionisté (ZOG), hoši z Davosu či Bilderbergu, George Soros, Klaus Schwab a samozřejmě nesmí chybět Bill Gates.

Ale je docela dobře možné i alternativní vysvětlení. Může jít o synergické působení různých institucí, které sledují podobné zájmy a mají podobný pohled na svět, což vyústí ve víceméně jednotný a zdánlivě koordinovaný sled činností a událostí, jak ho vidíme v realitě.

A to je to podstatné: fenomén jednotného postupu, jednotného jednání a směru nelze popřít nebo přehlížet. Máme tuto dynamiku každý den na očích a nejde o spontánní projev. Alespoň ne v tom smyslu, že toto jednání je čistě náhodné, neopírá se o žádnou ideu a nemá žádný cíl. Směr a cíl bohužel má a nic dobrého nepřinese.

Nejsou to zmíněné jednotlivé případy, jsou to trendy trvající desetiletí, až staletí, co ze mě udělaly spikleneckého teoretika.

EOF