Date: 2022-02-06 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Lanka u Duška
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: medicína věda revizionismus
Desc: Mám jistou slabost pro nekonvenční postavy, bez ohledu na to, zda mají pravdu či nikoliv.

Lanka u Duška

Sledoval jsem vystoupení exvirologa a biologa dr. Stefana Lanky u Jaroslava Duška. Byl to takový myšlenkový vodopád ze strany dr. Lanky. Náročný, ale nikoliv nezábavný.

Za nejzajímavější považuju části týkající se hamerovské medicíny a otázky DNA.

Nejsem si jist, zda Lanka pomocí Hamerovy teorie psychického původu nemocí vysvětluje všechny nemoci. Mnohé určitě padá na vrub nejrůznějších toxicit v prostředí a v potravě, nebo aspoň nedostatku živin. Germánská nová medicína se zdá být obratem takřka o 180 stupňů proti konvenční medicíně, nejen alopatické, ale i těch alternativních. Lankovy komentáře byly natolik neuvěřitelné, že jde buď o absolutní blábol nebo něco geniálního.

Pokud jde o DNA, biologové běžně zasahují do DNA např. rostlin, čímž řídí jejich vlastnosti. Argument, že DNA není stabilní mi proto nepřipadá jako dostatečně silný proti myšlence DNA jako stavebního plánu organismů. Ale nevím, zas tak moc tam řečeno nebylo. Každopádně i toto stojí za další zkoumání.

Lankovy výlety do oblasti filozofie, náboženství a společensko-politických otázek mi přišly slabší.

Např. otázka 2500 let trvajícího materialismu. Démokritova teorie je sice stará 2500 let, ale až do 18. století nikoho vážně nezajímala, takže kde je 2500 let materialismu?

Husova historie je podána jak z komunistického dějepisu a byly tam i zjevné nepravdy, např. že Zikmund zaručil Husovi bezpečnost. Zaručil mu bezpečnou cestu, svobodu a veřejné slyšení. Koncil nechal Husa zavřít do vězení, takže tuto část Zikmund nedodržel, ale slíbil mu víc, než mohl dodržet, patrně v domnění, že za své zásluhy o koncil mu koncilní otcové vyjdou více vstříc. A nikdy Husovi nemohl slíbit, že ho ochrání před rozsudkem, ani by to po něm Hus nechtěl. Ostatně se do Kostnice vydal, protože mu to král Václav nařídil. K mučení Husa nedošlo atd. Prostě celá ta záležitost se odehrála v určitém historickém a myšlenkovém kontextu, který Lankovi uniká.

Že Hus byl první, kdo dal lidem číst Bibli, a že o papežích a biskupech v Bibli nic není, jsou nepravdy. Hus má zásluhy na českém jazyce a překládal některé věci do češtiny. Církev však nikdy nebránila lidem číst Písmo, ale skutečný průlom v tomto ohledu znamenal až vynález knihtisku. Pokud jde o papeže a biskupy, Husovo učení v tomto ohledu vychází z Viklefa, který tvrdil, že Kristus dal moc rozvazovat a svazovat všem křesťanům skrze Petra, že pouze ctnostní mají kněžskou i civilní autoritu, že cestou k nápravě církve je odebrání jejího majetku a další bludy. Představa, že by lidská společnost mohla fungovat podle těchto pravidel, je absurdní. Žádný kněz by si nemohl být jist, zda je skutečně knězem, a žádný vlastník skutečným vlastníkem. Zato je zřejmé, proč měli komunisté tak rádi Husa.

Poněkud jsem nepochopil část o pozitivním právu. Pozitivní právo existovalo i před moderní dobou, ale on má zřejmě na mysli, že pozitivní právo je to jediné, co dnes máme. To je pravda, stejně jako to, že lidská práva mají svůj původ v křesťanství. Nevím však, kde vzal informace, že od Jeronýma Pražského, většinou se dávají do souvislosti se středověkou scholastikou nebo některými protestantskými autory jako Grotius či Puffendorf.

A tím se dostávám k tomu, co považuju za největší úlety, ale opět nebylo řečeno dost, takže jde spíše o mé vývody z toho, co jsem slyšel. Považuje Lanka stát a společnost za totožné? Zjevně je pro něho spojení státu a medicíny dobrá věc. Jak tedy může nevidět, že vytvoření nové kněžské kasty z medicíny (zmínil v tomto ohledu Illicha, myslím) je důsledkem právě tohoto spojení? Jak může nevidět, že centralizace veškeré moci v rukou státu nahrává přesně takovým událostem, jaké zažíváme nyní?

Odpověď na to patrně spočívá v tom, že Lankovy společenské vize se točí kolem myšlenky státu jako jediné korporace, která má právo vydávat zákony a která je kontrolována jejími členy, tedy veřejností. To je demokratická utopie. Realita je taková, že vždy vládne menšina a že kontrola této menšiny neorganizovanou většinou je patrně neuskutečnitelná. Snaha ji uskutečnit pouze dává oné menšině do rukou ještě větší moc. Dalším skvělým důsledkem této myšlenky je vytvoření masovosti, masy voličů, masy spotřebitelů a masové výroby. Ideální pro ekonomické aktivity, méně už pro politický, kulturní a společenský život lidí a jejich komunit, tedy přesně toho, co by zřejmě rád viděl.

Myslím, že zastánci těchto myšlenek cítí či chápou, že naivitu těchto myšlenek, a proto se utíkají k představě posunu lidstva na vyšší hladinu vědomí, ať je to cokoliv, která vytvoří takové podmínky, za nichž lze jejich utopii uskutečnit. Není to nic nového pod Sluncem, docela to odpovídá zavržené teorii Jáchyma z Fiore o pozdějším vstupu do věku Ducha svatého, kdy bude vládnout láska a svoboda.

Poslední věc je jeho pacifismus a představa, že ho dosáhneme medicínskými prostředky (za předpokladu, že se medicína obrátí k Hamerovu systému). Pokud to tak skutečně míní, je to asi největší úlet. Když se k sobě budeme chovat hezky a nebudeme si způsobovat traumata, budeme zdraví a šťastní. Nebe na zemi? Posun k vyššímu vědomí? Spíš nedostatek historické reflexe a reflexe stinných stránek lidské povahy. To je zřejmě důvod, proč vystupuje zrovna v esoterickém pořadu. Pacifistům a podobným doporučuju přečíst si příběh Bodončara, jednoho z vážených předků Čingischána, který z části povraždil a z části zotročil právě ten národ, který mu pomáhal, když byl v úzkých.

EOF