Date: 2023-12-27 16:10:05
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Zjevení a astronomie
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství věda historie
Desc: Dr. Michael Heiser o jedné zajímavé shodě okolností.

Zjevení a astronomie

Dr. Michael S. Heiser je známý badatel Starého zákona, znalec starých semitských jazyků, profesor na 2 amerických univerzitách, odpůrce teorie dávných astronautů (Sitchin, Däniken) a dalších teorií konspiračního charakteru. Viz jeho webové stránky.

Bohužel dr. Heiser letos zemřel, ale jeho práce je zatím dostupná. Na Youtube má zajímavé video:

Protože mi tento blog slouží také trochu jako zápisník, pokusím se tu načrtnout tuto drobnou zajímavost týkající se narození Mesiáše.

Historie

Lidé z Kumránu byly konzervativnější než Farizeové. Velice pozorně studovali astronomii a farizejský kalendář byl důvod, proč se od Farizeů oddělili. Jejich kalendář je jediný kalendář ve starověkém světě, který obsahuje časové okno pro příchod Mesiáše, které odpovídá narození Ježíše.

Mnoho zodiaků se nachází ve starověkých židovských chrámech. To neznamená, že Židé byli pohané nebo, že zpohanštěli. Židovské chápání zvěrokruhů se liší od pohanského. Židovský zodiak se zabýval Božským plánem spásy.

Zakódoval Jan, který často používá slova jako „vzhlédl jsem k obloze a viděl jsem“, část svého Zjevení do astronomického jazyka?

① A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. ② Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. ③ Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. ④ Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. ⑤ Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Zjevení 12:1-5

Pátý verš je jasný, cituje mesianistický žalm. Předchozí mohou mít vztah k dění na obloze.

Jan byl nejmladším z Apoštolů a v době, kdy sv. Pavel psal Listu Římanům 1,20, nebylo Zjevení ještě napsáno.

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Tímto Pavel odkazuje na Žalm 19,2:

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

Podle čeho mágové poznali, že se narodil Mesiáš a král? Kdo vlastně byli ti Mágové, ne-li hvězdáři? Pokud Bůh chtěl nějak komunikovat tak zásadní událost, pohyb hvězd je jedinečný prostředek ke stanovení konkrétního času. Pokud četli Mágové pozorně oblohu, mohli poznat, že došlo k té převratné události. Podobně jako my se nyní pokusíme vyčíst totéž z Janovy Apokalypsy.

Astronomie

Jaké astronomické údaje lze vyčíst z Janova textu?

Ekliptika je kružnice, po jejímž obvodu jsou víceméně pravidelně rozmístěna znamení zodiaku, tedy jednotlivá souhvězdí. Žena oděná sluncem zjevně znamená slunce ve znamení Panny, jediném ženském znamení zvěrokruhu. Slunce je ve znamení Panny každý rok v září, ale máme tu další údaje, které dohromady tvoří jedinečnou kosmickou událost. Nevím, nakolik jedinečnou.

Jupiter, královská planeta, protože největší ve Sluneční soustavě, a Regulus, nazývaný královskou hvězdou kvůli své jasnosti, se překrývají (jsou v konjunkci, jak by asi řekli astrologové) ve znamení Lva, které se časově nachází před znamením Panny. Z pohledu na reálnou oblohu nad ním, tedy 2 z 12 hvězd kolem její hlavy. Mesiáš měl přijít z domu Judova, jehož znakem je lev. Král z rodu Judova.

Pod nohama Panny, z vertikálního pohledu následující znamení zodiaku, jsou Váhy a Štír, ve starověkém světě chápané jako jedno znamení, o kterém se hovořilo jako o Draku. Navíc vedle, mimo ekliptiku, je souhvězdí Hydry. Lze si vybrat, co lépe zapadá do Janovy astronomické symboliky.

Má-li být navíc Měsíc pod nohama Panny, vzniká vzácná nebeská událost, která trvá asi 80 minut a byla pozorovatelná 11. září roku 3 př. Kr. v Jeruzalémě.

Na tento den navíc připadal Roš Hašanach, židovský novoroční den a Den trumpet. Také první den civilního roku během rozděleného království. To vše značí první den vlády každého nového krále z rodu Davidova.

Jaká náhoda! Ale pozor, neříkáme nic více a nic méně než, že se toto datum (a čas) jeví jako vhodné pro narození očekávaného Mesiáše. Nevysvětluje vše, co je v Janově Apokalypse uvedeno, a nemáme žádné důkazy o pravdivosti tohoto výkladu a Heiser není první, kdo s ním přišel.

Vánoce

Narodil-li se Ježíš 11. září, proč slavíme Vánoce 25. prosince?

Existuje tradice, podle které došlo k početí Ježíše ve stejný den, kdy zemřel, tedy 25. března. Proto slavíme Jeho narození 25. prosince, 9 měsíců poté. Zapomeňme na všechny spekulace o tom, že křesťanské Vánoce byly vnucené svátky, které měly u pohanů nahradit jejich svátky zimního slunovratu apod. Ty se odehrávaly v jiný čas, např. 17. prosince, viz římské Saturnálie.

Nevíme jistě, kdy se Ježíš narodil. Nebyl by jedinou známou osobností, která se ve skutečnosti narodila jindy, než se oficiálně slaví. Např. král Charles má narozeniny 14. listopadu, ale jeho poddaní slaví oficiální narozeniny v červnu. Zdá se, že tento zvyk se v britské královské rodině drží už od poloviny 18. století. Nicméně by bylo zajímavé zjistit, z jakého zdroje pochází tradice početí a úmrtí ve stejný den a proč církev dala této tradici přednost.

EOF