Date: 2022-12-04 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Interview
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: politika válka propaganda
Desc: Komentář k aktuálnímu dění v atypickém formátu.

Interview

Rozhodl jsem se udělat Interview sám se sebou. Je to kapku ujeté, ale snad se mohu utěšit tím, že jde o něco na způsob sokratovského dialogu. Nápad vznikl poté, co jsem diskutoval o vojně na Ukrajině, což se víceméně změnilo v křížový výslech. Zdá se, že když nyní lidé mají dovoleno konečně někoho nenávidět, činí tak s gustem a neváhají svůj hněv expandovat na každého, kdo tuto nenávist nesdílí. Vše samozřejmě pod pláštíkem spravedlivého morálního rozhořčení. Škoda, že jim toto rozhořčení brání se pozastavit nad nemilým faktem, jehož jsem si až donedávna nebyl vědom, že se u nás vede bezmála 50 politických procesů vůči lidem obviněným ze schvalování ruské agrese.

Interview vede mé druhé já, tzv. Alter Ego. Je to slušně vychované druhé já, takže mi vyká.

Jdeme na to

AE: Vaši čtenáři vás znají jako člověka, který neodsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině. Schvalujete tedy ruskou agresi?

RPT: Ani neschvaluji, ani neodsuzuji. Je třeba nevidět věci tak černobíle. SMO (Special Military Operation), jak to Rusové stále nazývají (i když konflikt už přerostl v otevřenou válku) není nejlepší způsob, jak řešit problémy na mezinárodní scéně. Otázka zní, zda mělo Rusko skutečně jinou možnost, jak hájit svou vládu, způsob života a národní suverenitu. Ruská vláda si na ni odpověděla negativně a nikdo se neobtěžuje ptát proč. Čest vyjímkám.

AE: To je poněkud vyhýbavá odpověď. Odsuzujete tedy alespoň masakry a barbarství ruských vojáků, včetně Čečenců a Burjatů, jak se nedávno vyjádřil papež František, vůči civilnímu obyvatelstvu?

RPT: Bezpochyby, pokud se staly. Ale nejprve chci vidět nezávislé vyšetřování, jasné důkazy a nezávislý rozsudek. Lží už jsme slyšeli až dost, více na ukrajinské než ruské straně.

AE: Chcete říci, že ruské bombardování civilní infrastruktury je v pořádku? Je v pořádku, aby v Chersonu lidé umírali z nedostatku vody a energie?

RPT: Válka znamená snahu donutit nepřítele, aby konal naši vůli. To je základní von Clausewitz. V moderní kombinované válce k tomu patří i ničení civilní infrastruktury. NATO dělalo totéž v Srbsku v roce 1999. Mnohem příhodnější se jeví otázka, proč tak Rusové nečinili od samého počátku SMO. Odpověď, která se nabízí, je ruská snaha pokud možno neeskalovat konflikt, který nebyl v jejich zájmu. Pokud jde o Cherson, Ukrajinci mohou evakuovat své obyvatelstvo, tak jako Rusové evakuovali to své.

AE: Jak obhájíte, že máme počátek 21. století a velká země stále může beztrestně zaútočit na malou?

RPT: Zaprvé, je jedno, jaký rok se píše. Kdo alespoň trochu sleduje historické dění a má jakous takous představu o tom, co je morálka, nebude vážně tvrdit, že se věci nějak automaticky (evolučními silami) mění k lepšímu.

Zadruhé, jaká malá země? Ukrajina jedna z největších zemí Evropy s počtem obyvatel větším než Polsko (před válkou) a má podporu NATO přinejmenším od roku 2015. Když mluvíme o NATO, mluvíme především o USA. Tamější vláda dementního prezidenta umožnila relativně vlivné frakci neokonů režírovat projekt, který zřejmě plánovali dlouhou dobu. Cílem je způsobit pád prezidenta Putina všemi dostupnými prostředky a dosadit loutkovou vládu, která by jim šla lépe na ruku. Rusko neutrální nebo pod kontrolou nebo rozdělené na několik zemí znamená faktickou hegemonii Spojených států na této planetě.

Vést války skrze prostředníky je způsob, jakým velmoci řeší své spory. Ukrajinská armáda je nejlepší proxy armáda, jako Spojené státy kdy měly. Znova říkám, je třeba se zbavit černobílého vidění světa, zbavit se přesvědčení, že lepší zítřky by již nastaly, kdyby jim nestály v cestě lidé jako Putin, Kaddáfí, Saddám atd. Pak uvidíme, že politickými dějinami hýbají stále stejné síly jako po celou dobu lidské historie: hrabivost, touha po moci atd. Je dosti smutné pozorovat zemi, kdysi svobodnou, která má obrovské zásluhy na zhroucení komunistického režimu, propadat se do chaosu, přijímat a prosazovat zvrácenou agendu a neposlední řadě sloužit jako základna pro mocenské ambice bezskrupulózní skupiny idiotů.

AE: Proč by měla být světová hegemonie Spojených států a priori špatná. Chcete snad srovnávat autoritativní režim v Rusku se svobodným Západem?

RPT: Larry Johnson někde uvádí, že Rusko má nějakých 350 politických vězňů, zatímco Spojené státy jich mají 700. Nejsem si jist, odkud ta čísla vzal, ale faktem je, že údajný pokus o převrat ze 6. ledna měl za následek věznění mnoha lidí bez soudu. V údajně svobodných Spojených státech se práva občanů porušují i mnoha jinými způsoby, v neposlední řadě těžkou cenzurou na sociálních sítích.

Myslel jsem si, že si Česká republika bude více vážit svobody, vzhledem ke své totalitní minulosti, ale ihned po zahájení SMO bylo schvalování ruské agrese, ruská propaganda prohlášeno za trestné činy. Bohužel, a o tom jsem ještě donedávna neměl ani tušení, si už skoro 50 lidí vyslechlo obvinění z trestného činu schvalování ruské agrese. To znamená, že poběží 50 politických procesů. Přitom jsem nezaregistroval, že by proběhla nějaká velká diskuze o tom, zda Rusko náhodou nemá pro své jednání dobré důvody, jaké okolnosti vedly k ruskému jednání atd. Všechno se děje jako podle dopředu napsaného scénáře. Všichni se, jak se zdá, velice dobře shodnou a nikdo nebere v úvahu alternativní názory, třeba od lidí jako je J. Mearsheimer nebo plukovník Douglas Mcgregor, bývalý poradce prezidenta Trumpa, který mimochodem říká, že za Trumpa by k této válce nemohlo dojít. Tito lidé jakoby neexistovali a kdo je o něco hlasitější, jako major Scott Ritter, vyslouží si nálepku propagandisty na výplatní pásce Kremlu. Tohle prostě není normální.

Ale už jsme to zažili.

Myslel jsem si, že si Česká republika bude více vážit svobody, vzhledem ke své totalitní minulosti, ale ihned po zahájení SMO bylo schvalování ruské agrese, ruská propaganda prohlášeno za trestné činy. Bohužel, a o tom jsem ještě donedávna neměl ani tušení, si už skoro 50 lidí vyslechlo obvinění z trestného činu schvalování ruské agrese. To znamená, že poběží 50 politických procesů. Přitom jsem nezaregistroval, že by proběhla nějaká velká diskuze o tom, zda Rusko náhodou nemá pro své jednání dobré důvody, jaké okolnosti vedly k ruskému jednání atd. Všechno se děje jako podle dopředu napsaného scénáře. Všichni se, jak se zdá, velice dobře shodnou a nikdo nebere v úvahu alternativní názory, třeba od lidí jako je J. Mearsheimer nebo plukovník Douglas Mcgregor, bývalý poradce prezidenta Trumpa, který mimochodem říká, že za Trumpa by k této válce nemohlo dojít. Tito lidé jakoby neexistovali a kdo je o něco hlasitější, jako major Scott Ritter, vyslouží si nálepku propagandisty na výplatní pásce Kremlu. Tohle prostě není normální. A to relativně nedávno, během tzv. pandemie, kdy tvrdá a svobodu omezující opatření byla také vyhlášena na základě všeobecného konsenzu (vědců), do kterého nemá civil, pardon, neodborník co kecat. Přestože opět existovaly alternativní názory a poměrně dobré příklady z minulosti, že roušky, ani lockdowny nefungují. Když se nad tím zamyslíte, děje se něco hodně divného. Nedávno provařila Ursula von der Leyen, že padlo 100 tisíc ukrajinských vojáků (ve skutečnosti řekla důstojníků, poněkud trapný brept ze strany bývalé ministryně obrany Německa). Vzápětí byla opravena a musela se omluvit, s tím, že šlo o odhad, a mnozí hned spěchali dodat, že skutečný počet padlých je prý kolem 13 tisíc. O něčem podobném vyprávěl tuším dr. Cowan v souvislosti s nošením roušek. Nějaký doktor vysoupil v WHO s tím, že z minulosti víme, že roušky nefungují. Ještě totéž odpoledne musel znovu vystoupit, aby věci uvedl na pravou míru. Zřejmě mu někdo v zákulisí vysvětlil, že nemůže říkat takové nikým neschválené věci.

AE: Možná ke všeobecné shodě došlo, protože se tak věci prostě mají, a konspirační teoretici jenom věci komplikují.

RPT: Pokud jsou konspirační teoretici natolik mimo realitu, proč má režim potřebu je trestat? Možná proto, že se situace na frontě vyvíjela podle jejich odhadů a předpovědí a ne podle oficiálních verzí? Dlouho jsme poslouchali, že Ukrajinci vyhrávají a přitom Rusové dlouhé měsíce bez problému postupovali a metodicky likvidovali původní ukrajinskou armádu. Teprve v září přišla dlouho očekávaná ukrajinská ofenzíva jednotek čerstvě vytrénovaných a vybavených NATO, která získala zpět alespoň nějaké Rusy dobyté území. Podobný scénář se odehrál o měsíc později v Chersonu, kde Rusové před hrozící ukrajinskou ofenzívou ustoupili dřív, než k ní vůbec došlo. Stejně jako u předtím u Charkova je to kromě území téměř nic nestálo. Média jsou plná informací o tom, jaké byli a jsou ruské plány, co všechno chtějí Rusové dobýt a nedaří se jim to. Skutečnost je taková, že Kreml své plány se západními médii nesdílí, tak jak to vědí? Odkud např. vzali informaci, že Putin chtěl v březnu dobýt Kyjev a selhal? Putin prohlásil, že cílem SMO je demilitarizace a denacifikace. Demilitarizace probíhá celou dobu. Není to primárně o území, je to o likvidaci ukrajinské armády jako bojeschopného tělesa. Před charkovským protiútokem se počet padlých (vyřazených z boje) pohyboval kolem 60-70 tisíci. Ztráty za poslední 3 měsíce vzrostly o dalších asi 30 tisíc díky opakovaným neúspěšným ofenzívám, takže číslo, které uvádí von der Leyen, je velmi pravděpodobné. Uvědomme si, že 100 tisíc padlých znamená zhruba 400 tisíc raněných, což znamená, že téměř polovina ukrajinské armády byla alespoň na nějakou dobu a nikoliv najednou vyřazena z boje. To vůbec není málo a nabízí se otázka, jak dlouho ještě může ukrajinská armáda s takovými ztrátami vydržet. Ukrajinci navíc hrajou Rusům do karet tím, že zarputile drží každý centimetr svého území nebo se vrhají do opakovaných protiútoků proti lépe vybavenému nepříteli.

To nemluvím hrozícím kolapsu ukrajinské ekonomiky a humanitární katastrofě díky nedostatku vody a energie, kdy se vlny uprchlíků přelijou do okolních států, hlavně do Evropy. Naši představitelé nereagují a retardi z hnutí #wemustact pořádají petici na odstavení ruské ambasády a ruských nemovitostí u nás od vody a elektřiny. Svým způsobem jde o akt bezmocného zoufalství. Tito lidé už vědí nebo alespoň tuší, že Rusové tuhle válku vyhrajou, a nikdo s tím nedokáže nic udělat.

AE: Jaká účast NATO? O čem to mluvíte?

RPT: O veřejném tajemství. Je naivní si myslet, že Západ bude někam posílat tolik materiálu a peněz, aniž by si nijak nepohlídali, jak se s jejich hračkami bude zacházet. Četl jsem několik svědectví amerických vojáků, kteří mluvili o neonacistických elementech v ukrajinské armádě, s nimiž byli na společném cvičení dávno před zahájením SMO. Teď tam podobných poradců bude mnohem víc.

AE: Takže věříte propagandě o neonacistech na Ukrajině?

RPT: To už snad ani není kontroverzní. Pokud má mít tahle debata smysl, nemůžete považovat všechno, co se vám zrovna nehodí do krámu, za ruskou propagandu.

AE: Nápodobně!

RPT: Takže končíme?

AE: Zdaleka ne. Tak tedy podle vás za všechno mohou Američané a Putin je čistý a nevinný jako holubice?

RPT: Nejsem Putinův arbitr. Divil bych se, kdyby ruská vláda neměla v mnoha ohledech máslo na hlavě. Putin i Medvěděv používají rétoriku, která má občas velmi volný vztah k pravdě. Rusko má svou vlastní verzi propagandy. Nicméně mám jen malé pochybnosti, pokud jde o jeho nechuť a neochotu k této válce. Dnes už je Putin v pohodě, protože vidí, že se pro něho situace vyvíjí nadmíru dobře. Ale na záčátku války si tak jistý rozhodně nebyl. Alexander Merkouris, který si této skutečnosti povšiml, k tomu poznamenal, že si nebyl jist podporou asijských velmocí, ani domácí situací čili, jak Rusové celou věc přijmou nebo nakolik už jsou západní.

Myslím, že by radši se Západem obchodoval než válčil. Putin je inteligentní a velmi trpělivý. Ví, co je politika a diplomacie a umí v tom takříkajíc chodit.

Naneštěstí proti němu vypadají všichni evropští a američtí politici jako břídilové. Nemají styl, ani úroveň a nedokážou uvažovat ani půl roku dopředu. Umí jenom zdvojnásobit tlak, když věci nejdou podle jejich představ. Navíc je zjevné, kdo je v Evropě pánem, a není to EU. Naši páni sedí za mořem a my tancujeme, jak oni pískají.

AE: Takže nakonec se z vás vyklubal Putinův obdivovatel a příznivce Ruska?

RPT: Imptertinentí otázky, přesně podle scénáře kdo není s námi, je proti nám. Kdyby západní média a především politici hodnotili lidi podle jejich kvalit, a to včetně nepřátel, ušetřili by si spoustu potíží a trapných chvilek. To give the devil his due je rčení, které nejlépe vystihuje tento přístup. Pokud takové rozumné jednání vůči nepřátelům, zejména vůči nepřátelům, dnes znamená být jejich obdivovatelem, tak k tomu asi není co dodat. Jako soukromá osoba si mohu dovolit leccos, politici a diplomaté jsou ti, kdo by měl znát hranice a co se sluší a patří. Zjevně ti, co nás vedou a zastupují, volí způsoby hysterické ženštiny. Mám dojem, že se s tím moc daleko nedostanou. Tedy mimo Twitter a v komunitě státníků jako Putin, Xi, Modi a další. Mám podezření, že Putinův multipolární svět je mimo jiné pokus zbavit se nekonečného moralizování, hysterických výlevů a drobných či větších podrazů tzv. prvního světa, který je čím dál víc zahleděný do sebe a svoje problémy považuje za problémy celého světa.

Jedna z prvních věcí, kterou bychom měli přestat dělat, je vměšovat se do interních záležitostí cizích zemí. Svět není dokonalé místo a musíme se smířit s tím, že se leckde dějou věci, se kterými člověk nemůže souhlasit. Příklad Krista, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, aniž by jich politicky využil k pokoření svých nepřátel (což mu Židé vyčítali a nikdy Ho kvůli tomu neuznali), je hodný následování. Zjevně proměna srdcí je to podstatné, o co mu šlo, a věděl, že mocí nedosáhne toho, čeho může dosáhnout příkladem. Obávám se ovšem, že my na Západě toho nejsme schopni, neboť my jsme ve svých vlastních očích majitelé všech pravd. My přece víme, jaký politický systém je pro všechny nejlepší, jak mají všichni organizovat své záležitosti a řešit své problémy. Pokud toto víme, proč bychom měli být pokorní vůči světu? Toto sekulární misionářství je stejně obtížné, jako marné a hloupé a v konečném důsledku je opakem Kristova příkladu. A to mluvím o té lepší, naivnější části naší části světa. Ta druhá rozumí velmi dobře, že může tímto způsobem rozšířit svou moc, vliv a bohatství, a všemi možnými způsoby podporuje aktivity té první.

AE: Proč prostě nepřijmete, co říkají mainstreamová média? Koneckonců tato jsou nejlépe vybavená k tomu mít přesnější informace než kdokoliv jiný.

RPT: To je pravda. Ale také je pravda, že média obecně jsou nástroj formování veřejného mínění, což je v podmínkách moderní politiky rozhodující faktor. Takový nástroj nelze nechat napospas komukoliv, kdo ho chce používat či zneužívat pod hlavičkou tzv. nezávislosti médií. Příroda nemá ráda vakuum. Navíc západní média, údajně svobodná, jsou natolik mocný nástroj, že ho lze s úspěchem používat i proti zahraničním nepřátelům. Rádio Svobodná Evropa je dobrým příkladem.

Larry Johnson, bývalý analytik CIA, se sem tam zmíní, jak v 80tých letech formovali veřejné mínění v jistých tehdy důležitých otázkách skrze přední deníky v Západní Evropě. Ve svých článcích jsem použil vůči žurnalistům dosti ostrá slova. Pokud se v minulosti powers-that-be uchylovaly raději k nenápadnému ovlivňování veřejného mínění, v posledních letech a možná i desetiletích je zneužívání médií k podpoře oficiální politiky a ideologie stále méně skryté a stále víc připomíná Rudé právo. To se stalo naprosto zjevným během tzv. pandemie, kdy jakýkoliv disent byl aktivně potlačován a šťouraví novináři, kteří jsou jinak ihned na stopě jakékoliv korupce, se absolutně nezajímaly o zjevné problémy s oficiálním narativem. V tomto ohledu si nejsem jist, co si mám myslet o známých umělcích, kteří aktivně propagovali oficiální opatření, včetně experimentálních vakcín. Tito lidé, často s pověstí rebela proti systému nebo aspoň obecné morálce a slušnosti, jsou najednou v první linii vynucování nařízení zásadně omezujících naše svobody. Totéž se samozřejmě týká prominentních novinářů.

AE: Teď mluvíte jako konspirační teoretik.

RPT: Jak se říká, i když je člověk paranoidní, stejně ho můžou sledovat. Ale ještě se vrátím k Západu. Typičtí konspirační teoretici, kteří tvrdí, že se naši veřejní vládci zpovídají jakýmsi tajným vládcům, na jejichž výplatní listině údajně jsou, by měli vysvětlit, proč naši politici působí tak bezradným dojmem. Chci říci, že nepochybuju o tom, že Satan a jeho skvadra po staletí konspirují proti nevědomému lidstvu a že existují skupiny lidí nebo celé rodiny, které s touto mocnou inteligencí spolupracují vědomě. To samo o sobě je dosti depresivní pomyšlení, ale jinak lze většinu událostí připsat na vrub lidské hlouposti, nevědomosti, sobectví a všem dalším typicky lidským slabostem a selháním. Někdy jde o synergii fungování určitých institucí, což je teorie, kterou razil Eugypius, když psal o zdánlivě promyšleném útoku na naše svobody za pandemie. Přikláním se k této tezi spíše než k teorii nějaké tajné vlády loutkářů, kteří mají všechno pod palcem à la Akta X.

AE: Myslím, že pomalu nastal čas to ukončit. Děkuji za rozhovor.

RPT: Rádo se stalo.

EOF