Date: 2022-09-09 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Pouto s minulostí
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: politika historie
Desc: Británie je mrtvá, ať žije král!

Pouto s minulostí

Sledujíce reakce hejtrů na Twitteru a jinde, nedá mi, než se vyjádřit.

Pouto, jež Brity spojovalo s jejich slavnou minulostí, je pryč. Alžběta nežila v lehkých časech. Narodila se do jednoho světa a zemřela ve zcela jiném. V tomto novém světě se její země stala karikaturou sebe sama. Evropa 19. století říkávala, že Bůh zajisté musí být Angličan. Natolik Britské impérium zastínilo všechny ostatní země.

Přetočme pásku dějin o 150 let kupředu. Ministerským předsedou Velké Británie se po tragikomické postavě Borise Johnsona zcela nepochopitelně stala Liz Truss, osoba naprosto nekompetentní a nevhodná vykonávat jakoukoliv funkci. Smutný osud, ale dosti o Britské politice.

Nejlepší poctu zesnulé královně a zesnulému Britskému impériu složil Tucker Carlson z Fox News, což je zároveň nejlepší odpověď všem kritikům, hejtrům a ostatním idiotům, co se z jejího úmrtí radují a přejou jí všechno nejhorší.

K tomu nemám, co bych dodal.

EOF