Date: 2021-12-12 21:23:43
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Adventní poslech
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství
Desc: Něco k přemýšlení pro adventní dobu.

Adventní poslech

Mé potyčky se sedevakantismem nemají vliv na základní křesťanské pravdy. Čas adventu nepřestává být dobou přípravy na narození našeho Spasitele. Je čas rozjímat nad událostmi, které se udály před 2000 lety. Narazil jsem na několik videí, které mi pomohly dostat se do rozjímavého rozpoložení a poněkud přeorientovat myšlenky na toto slavnostní téma. Nikoliv dostatečně, ale všechno se počítá.

První video se týká Kristova zmrtvýchvstání, o němž i někteří oponenti z řad ateistů připouštějí, že se jedná o patrně nejlépe zdokumentovaný zázrak v dějinách. Autor dokumentu porovnává hlavní teorie, které se pokoušejí vysvětlit, co se tehdy v Palestině odehrálo. Samozřejmě jediná teorie, která beze zbytku vysvětluje všechny známé okolnosti, je pro ateisty nepřijatelná: Ježíš skutečně vstal z mrtvých.

Pochybuju, že to ateisty přesvědčí. Už dávno jsem vypozoroval, že pokud není ve hře něco dalšího, samotné argumenty, jakkoliv rozumné a přesvědčivé, ke změně názoru, neřkuli světonázoru, nestačí. Pořad je však cenný tím, že ukazuje základní článek naší víry ve světle současného výzkumu. Někomu může pomoci odstranit případné pochybnosti o některých aspektech Zmrtvýchvstání, např. zda nešlo o kolektivní halucinaci, spiknutí apod.

Následuje série videí o tom, zda je Ježíš slíbeným Mesiášem Starého zákona. Velmi hluboké téma, o které jsem se doposud moc nezajímal. Autorem této série je pravoslavný křesťan. Tvrdí, že původně jednotný obraz Spasitele je roztříštěn do tisíce kousků rozesetých do pasáží Starého zákona, které na sebe vzájemně odkazují. Není to vůbec jednoduchý poslech a budu si to muset zopakovat. Přestože jsou videa, či spíše audia, poměrně dlouhá, nenudil jsem se ani chviličku.

Židé, podobně jako ateisté výše, samozřejmě popírají, že je Ježíš Mesiášem Starého zákona. Myslím, že autor této série odvádí dobrou práci, když se snaží ukázat, proč mají pravdu křesťané a nikoliv Židé.