Date: 2021-10-30 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Tyranie expertů
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: zdraví společnost propaganda
Desc: Zkušenost matky autistického dítěte překvapivě zrcadlí postup autorit v případu Covid19.

Tyranie expertů

I mainstreamovými médii zhypnotizovaná většina, která nežije natolik v přítomnosti, aby si nepamatovala, co bylo řečeno včera, už možná tuší, že něco není v pořádku. To, co se říká dnes, se liší od toho, co se říkalo před měsícem, čtvrtrokem, půlrokem či rokem.

Experti neustále mění názor, což ukazuje, že vědí mnohem méně, než se tváří, že vědí. Ale na vině jsou samozřejmě ti, kdo nenosí roušky nebo nezůstávají doma nebo se nenechají očkovat. Kdyby jen lidé byli poslušnější a dali na rady expertů, dávno bychom s tím kapitalistickým šmejdem zatočili! Pardon, koronašmejdem.

Kdo rozumí anglicky, měl by si přečíst toto svědectví Ann Bauer, matky autistického syna.

Před mnoha a mnoha lety jeden expert vyhlásil, že za autismus dítěte může chladný přístup matky. Náhle byly všechny matky, jejichž ratolest jevila známky autismu, na indexu a začal se o ně zajímat stát prostřednictvím sociálky. Na základě této nikdy nepotvrzené teorie byly děti matkám odebírány a dávány do speciálních škol či zařízení. Ann Bauer se tomuto osudu vyhnula, protože s manželem „ukecali“ sociální pracovníky.

Časem vyšlo najevo, že teorie chladné matky je v zásadě voodoo, její autor v podstatě podvodník a jeho organizace nese sektářské rysy. Není třeba dodávat, že jeho postupy na Bauerovic syna moc nefungovaly a odborníci vinili matku, že se nesnaží, že nezačala dřív atd.

Objevily se nové teorie o příčinách autismu. Že za to může očkování, lepek nebo narušená chemie v mozku. Nic z toho samozřejmě nefungovalo a odborníci opět za nic nemohli. Na poslední z uvedených diagnóz se podávala psychofarmaka, která byla patrně nepřímou příčinou, proč syn paní Bauerové nakonec za nejasných okolností zemřel, možná vlastní rukou. To se stalo v roce 2016.

O pár let později jakoby se matka probudila do stejného zlého snu. Přišel Covid a s ním odborní expertníci či expertní odborníci a vlády začaly zavádět jejich divoká opatření. Když opatření nefungovala, přitvrdilo se. A když i nadále nefungovala a nefungují, vina se svaluje neposlušné, nečesané a neočkované renegáty z řad těch, které se naše humánní vlády snaží ochránit. Jak by se mohlo stát, že expertní odborníci neví, o čem mluví? To přece není možné.

V pravdě poučné čtení.

EOF