Date: 2021-08-02 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Paradox moderní církve
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství
Desc: Sedevakantistický biskup Sanborn komentuje motu proprio Tradicionis Custodes.

Paradox moderní církve

Motu proprio Tradicionis Custodes výrazně omezuje slavení tradiční latinské mše (TLM). TLM nabourává jednotu, neboť vytváří prostředí spíše nepřátelské vůči Novus ordo.

Biskup Sanborn k tomu poznamenává, že problémem nejsou dva rity. Katolická církev ve skutečnosti má mnoho ritů a všechny mohou koexistovat, protože vyjadřují tutéž katolickou víru. Problémem je, že zde máme dvě různá náboženství v jednom těle církve.

Ratzinger (Benedikt XVI.) měl dostatek inteligence a vkusu, protože chápal, že bez kontinuity experiment 2. vatikánského koncilu končí, a protože zřejmě oceňoval krásu tradiční liturgie. Bergoglio (František) tento cit postrádá, zato rozumí, že TLM je nůž v zádech reformované církve, v jejímž čele stojí.

Jeho snaha je logická a kdyby bylo toto motu proprio sepsáno v roce 1907, bylo by perfektně katolické. To ovšem neplatí pro katolickou církev v roce 2021.

Paradox moderní církve spočívá v tom, že František potírá katolicismus tradičními katolickými zbraněmi proti kacířství. Za jiných okolností by bylo toto počínání naprosto legitimní, v případě současného papeže o tom nejsem zdaleka přesvědčen.

Nejsem sedevakantista (zatím), ale myslím, že má biskup Sanborn pravdu. Papež František směřuje loď církve pryč od tradice. Nevím, zda až tak daleko, že už nepůjde o katolickou církev, jak tvrdí Sanborn. Pokud ano, sedevakantismus bude patrně jediná konzistentní pozice, jakou lze zastávat.

EOF