Date: 2021-07-23 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Liberius
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství
Desc: Papež Liberius nebyl heretik.

Liberius

Jeden z ranných papežů, který vládl církvi pod jménem Liberius, se občas uvádí jako první papež, který nebyl prohlášen za svatého. Prý se stavěl laxně k ariánské herezi, že podepsal dokument obsahující tuto falešnou nauku a zavinil vyhnání sv. Atanáše.

Nic z toho patrně není pravda, jak uvádí tento blogpost.

Liberius ve skutečnosti nebyl shovívavý vůči ariánům a nestvrdil falešnou nauku svým podpisem. Je pravda, že koncil biskupů v Rimini se nechal svést k podpisu, ale všichni biskupové svůj podpis odvolali, jakmile jim byl ukázán jejich omyl. Navíc papež tento dokument neschválil (viz Robert Bellarmin).

Liberius také neodsoudil sv. Atanáše, ačkoliv na něho ariánský císař činil nátlak a dokonce ho unesl a poslal bez prostředků do vyhnanství (později mu nabídl peníze, ale Liberius odmítl).

Pokud jde o jeho svatost, současníci i pozdější autoři ho za svatého považovali, vzhledem k jeho bezchybnému postoji během ariánské krize.

Proč si tedy o něm myslíme, že byl heretik nebo alespoň shovívavý k herezi? Ariánský podvrh a nactiutrhání. Pozdějším papežům se do rukou dostaly dokumenty, které se posléze ukázaly jako zfalšované, kde Liberiův postoj vůči ariánství nebyl zdaleka tak vyhraněný.

EOF