Date: 2021-05-10 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Sodomský mariáš
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství civilizace společnost
Desc: Když dva andělé přišli do Sodomy za Lotem, před jeho domem se srotil dav. Chtěli oba návštěvníky „poznat“, a to způsobem zřejmě zvrhlým.

Sodomský mariáš

Pár poznámek k manželství sodomitů alias homosexuálů alias gayů.

Z metafyzického hlediska je manželství dvou osob stejného pohlaví nesmysl. Stejný nesmysl, jako kdyby chtěl stát ustanovit, že je voda suchá, nebe žluté a tráva fialová. Je to lež a stát by neměl lhát.

Manželství je z hlediska metafyziky i tradice svazek muže a ženy uzavřený za účelem plození dětí. Stejnopohlavní dvojice nemohou tento účel naplnit, a proto nemůže být jejich svazek manželský.

Jenže vykládejte tohle někomu, kdo věří pouze na „vztahy“ a „city“. Manželství je velice zvláštní a přesně vymezený případ vztahu a city v něm hrají důležitou, ale druhořadou roli. Alespoň z hlediska jeho definice, tedy toho, co manželství je a k čemu slouží.

Ani registrované partnerství nepovažuju za akceptovatelné. Soužití osob stejného pohlaví je problematické z morálního a společenského hlediska (vzpomeňme, že Bůh hledí na sodomii jako na jeden z hříchů do nebe volajících) a stát by neměl uznávat a tím pádem ani pozvbuzovat nic, co je proti pravdě, rozumu a mravnosti. Může některé věci tolerovat — stát přeci jen nemusí strkat svůj všetečný nos do všeho — ale neměl by špatným věcem přiznávat ani zdání legitimity.

Na druhou stranu manželství sodomitů je už jen třešnička na dortu. Hlavní škoda nastala a k první redefinici manželství došlo, když byla uzákoněna možnost rozluky, se kterou přišli jako první protestanti. Zprvu za přísnějších podmínek, které se ale postupně rozvolňovaly. Jedním z hlavních rysů katolického manželství je jeho nerozlučitelnost. Manželství, které lze rozvést, už není to pravé a skutečné manželství.

Skutečné manželství je základ civilizace. Vykostit ho znamená postupný sestup do barbarství.

EOF