Date: 2021-05-04 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Feminismus je hloupý
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: ideologie politika teorie
Desc: Americký fake-president Joe Biden se nechal slyšet, že co dokáže muž, dokáže žena také a lépe.

Feminismus je hloupý

Vždycky mi přišlo, že ze všech liberálních ideologií je feminismus ta nejpitomější. Proč?

Každému člověku obdařenému se selským rozumem, který se na tomto světě nevyskytl před 5 minutami, je jasné, že muži a ženy nejsou stejní. Naše těla se liší, naše mozky fungují jinak. Není to rozdíl absolutní, ale je dostatečný na to, abychom v různých situacích fungovali rozdílně, vynikali v různých dovednostech a tím pádem byli povoláni k různým úkolům. V rodině i ve společnosti.

Až sem to není nijak zvlášť kontroverzní tvrzení, i když hardcore liberálové a jedinci, jimž dělá potíže vnímat realitu, mi to patrně nepodepíšou. Koneckonců byly napsány stohy knih o tom, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Kontroverze začnou, když řeknu, že z výše uvedeného nevyhnutelně plyne, že si muži a ženy nejsou rovni. Jen upozorňuju, že výraz „středověký tmář“ považuju spíš za lichotku než nadávku.

Liberální ideologie rasové rovnosti je také problematická, ale antirasisti alespoň mohou poukázat na zločiny eugeniků a vyhlazovací tábory nacistů. Vyhlazovací tábory žen se však dosud nenašly, takže feminismus se musí spokojit pouze s obecnými žvásty o útlaku a privilegiích mužů. Neuznávám liberální teorie o rovnosti a to, že lidé mají různá postavení ve společenské hierarchii, nepovažuju za útlak. Ale i když na moment připustím, že muži neoprávněně drželi ženy v podřízeném postavení po dlouhá staletí, pak to ovšem znamená, že ženy v nějakém ohledu na muže nestačí. Jinak by se už dávno osvobodily. Feminismus prostě nemá pevnou půdu pod nohama.

V konečném důsledku bohužel zas tak nezáleží na věrohodnosti feministické myšlenky. Všechny liberální a socialistické ideologie útočí spíš na lidské slabosti, především závist. Americké feministky pořádaly ve čtyřicátých letech přednášky pro manželky vojáků o tom, jak si jejich muži užívají v Evropě. Důležité je poštvat jednu skupinu proti druhé a je jedno, zda se to nazývá třídní boj, rasismus nebo mužská privilegia. V každé lidské komunitě se najdou frustrovaní jedinci, kteří se stanou ochotnými vojáky ambiciózní frakce, která touží nahradit aktuální establišment.

To všechno by bylo spíš k pousmání, kdyby feminismus neměl na svědomí víc obětí než nacismus a komunismus dohromady.

EOF