Date: 2020-09-28 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Úvod
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: software internet psaní
Desc: Jak vzniká a o čem je tento blog.

Úvod

Když jsem přestal být webovým kmánem a stal jsem se pánem vlastního webu desudoli.cz, začal jsem experimentovat s tím, jak zveřejnit texty, které jsem už měl napsané a které jsem se chystal psát. Proto tento web prošel nejrůznějšími změnami, ale nakonec jsem se rozhodl, že všechny moje texty půjdou sem. Jedná se o práce za posledních několik let, ale datovány jsou od zveřejnění na, tedy od 28. 9. 2020.

Témata, která mne zajímají jsou: konzervatismus a křesťanství, technologie, chlapská filozofie, šerm a historie atd. Není to úplně pozitivní psaní, neboť živě vnímám, jak se do našeho světa vkrádá temnota. Snažím se tento proces pochopit a tím na něj vrhnout trochu světla.

Být pánem vlastního webu pro mě znamená, že všechno zde vzniká mojí vlastní rukou a s pomocí svobodného softwaru. Pouze server mám pronajatý.

Kristaps Dzonsons napsal sblg(1), malý program na generování jednoduchého blogu. Už jsem ho kdysi používal. Protože mám rád malé a jednoduché věci a protože jsem už nějakou dobu uvažoval o zavedení skutečných aktualit na desudoli.cz a protože koronavirus mi dal trochu času věnovat se svým koníčkům, zrodil se tento blog.

Technicky funguje sblg(1) tak, že se text napsaný v XHTML natáhne do připravených XML předloh čili templates.

Je též možné psát v jazyce [markdown], což je o dost jednodušší. K tomu je ovšem zapotřebí další SW z Kristapsovy dílny, a sice lowdown(1). Lowdown(1) konvertuje markdown do XHTML a ten je následně zpracován pomocí sblg(1). To je postup, který používám.

Aby práce byla ještě snažší, je možné využít program make(1). Je třeba definovat konfigurační soubor zvaný makefile, do kterého se připíše název každého nového blogpostu, a celý proces spustit pomocí příkazu „make“. Generování HTML souborů a jejich export na server probíhá automaticky. Výsledkem je pár HTML souborů. Žádné PHP, žádná databáze, čistě textové soubory.

Proč „dálnopis“? Dálnopis neboli telex je příkladem dnes již zastaralé, ale svého času jednoduché, robustní a spolehlivé technologie. Doba takovým příliš nepřeje. Dálnopis používala ČTK pro přenos zpráv pro zpravodajství.

Dálnopis T100

Update 2023-07-07

Výše uvedený technický popis vzniku tohoto blogu už neplatí. Nyní příspěvky píšu ve vlastním markupu a blog generuju vlastními ksh(1) skripty. Viz níže.

EOF